piliscsaba_cimer

Tűzifa formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás - eseti

 

Ezen rendkívüli települési támogatást természetbeni szociális ellátás formájában azon személyeknek nyújtjuk, aki önmaguk vagy a háztartásukban élők létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, és alkalmanként jelentkező, nem tervezhető többletkiadásaik, vagy gyermekeik hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

 

Ugyanazon naptári évben ugyanazon kérelmezőnek vagy a háztartásában élő bármely személynek legfeljebb kettő alkalommal ítélhető meg a támogatás
A támogatás mértéke alkalmanként nem haladhatja meg az 1 kalodát. 
A támogatás a jogosult kérelmében megjelölt tartózkodási helyére kerül kiszállításra. 

A támogatást a jogosult kizárólag saját háztartásában használhatja fel. 
Amennyiben a jogosult a nyújtott tűzifa támogatást nem a célnak megfelelően használja fel - elajándékozza, vagy értékesíti -, abban az esetben köteles a tűzifa saját költségén történő visszaszolgáltatására, vagy ellenértékének megfizetésére.
 

Jogosultsági feltételek:

- a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, (2021-ben 85.500,-Ft, mivel az öregségi nyugdíj összege 28.500,-Ft)
 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– aláírt kérelem nyomtatvány (rendelet 4. számú melléklete)
– a kérelmező és a háztartás tagjainak jövedelemigazolása 
 

Az eljárás menete
A kérelem és a mellékletek benyújtását követő legközelebbi Humán Bizottsági ülésen dönt a Bizottság a jogosultságról, amelyről a határozatot a Hivatal küldi meg a jogosultnak.


Az eljárás során alkalmazott  jogszabályok
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
– az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
- Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete 


Ügyintéző:
        Szakállas Rita
        Telefon: 26-575-500/ 211
        Email: szakallas.rita@piliscsab.hu

Ügyfélfogadási idő
        hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
        szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig

 
Letölthető dokumentumok: