piliscsaba_cimer

Egyéb rendeletek

 

1.    Piliscsaba természeti értekeinek védelméről és fenntartásáról 


Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Piliscsaba természeti értékeinek védelméről és fenntartásáról szóló 2/2007 (II. 20.) rendelete szabályozza Piliscsaba Város  közigazgatási területén minden olyan természeti érték védelmét, amelyet az Önkormányzat Képviselő-testülete történelmi, néprajzi, biológiai, esztétikai értéke miatt védendőnek minősít, és külön jogszabályok alapján nem áll védelem alatt.

       
2.    Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről


Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az az Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 13/2013 (IV. 16.) önkormányzati rendelete szabályozza a helyi épített környezet és örökség védelme szempontjából, az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének elősegítése érdekében működtetet Építészeti-Műszaki Tervtanács működését.3.    Partnerségi egyeztetés szabályairól

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017 (III. 24.) önkormányzati rendelete szabályozza Piliscsaba Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítésének, módosításának egyeztetési szabályait .          Településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól

4.    Gépjármű várakozóhelyek létesítéséről és megváltásáról


Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 12/2018. (VII. 11.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni  az épület, építmény építésének, fennmaradásának, átalakításának, bővítésének, rendeltetés-változásának, illetve működésének engedélyezési, egyszerű bejelentési és településképi bejelentési eljárása során.