piliscsaba_cimer

Temetési költségek támogatására nyújtott rendkívüli települési támogatás - eseti

 

Ezen rendkívüli települési támogatást pénzbeli szociális ellátás formájában azon személyeknek nyújtjuk, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.


A kérelmet a halálesetet követő legfeljebb 30 napon belül kell benyújtani, a határidő elmulasztásával szemben hiánypótlásnak nincs helye.
A temetési támogatást a temetési költségek utólagos megtérítésére lehet kérelmezni.


Jogosultsági feltételek:
-   a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, (2021-ben 85.500,-Ft, mivel az öregségi nyugdíj összege 28.500,-Ft)
 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

  • aláírt kérelem nyomtatvány (rendelet 4. számú melléklete)
  • a kérelmező és a háztartás tagjainak jövedelemigazolása 
  • a halotti anyakönyvi kivonat másolata
  • a kérelmező nevére kiállított (temetésről szóló)számla

 

Az eljárás menete
A kérelem és a mellékletek benyújtását követő legközelebbi Humán Bizottsági ülésen dönt a Bizottság a jogosultságról és a támogatás összegéről, amelyről a határozatot a Hivatal küldi meg a jogosultnak.


Az eljárás során alkalmazott  jogszabályok
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
– az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
- Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete 


Ügyintéző:
       Szakállas Rita
       Telefon: 26-575-500/ 211
        Email: szakallas.rita@piliscsab.hu
 

Ügyfélfogadási idő
      hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
      szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig

 
Letölthető dokumentumok: