piliscsaba_cimer

Karácsonyi támogatás - eseti


Ezen rendkívüli települési támogatást kizárólag év végén állapítható meg.
A támogatás kizárólag az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott összeg keretéig állapítható meg.Formája lehet pénzbeli és természetbeni.

 

Jogosultsági feltételek:
-    piliscsabai lakóhely
-  a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, (2021-ben 85.500,-Ft, mivel az öregségi nyugdíj összege 28.500,-Ft), vagy a piliscsabai lakóhellyel rendelkező kérelmező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
-    nem jogosult a támogatásra a kérelmező, ha ő maga, vagy a háztartásában élő bármely személy a tárgyévben már részesült karácsonyi támogatásban
 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
 -   aláírt kérelem nyomtatvány (rendelet 4. számú melléklete)
 -    a kérelmező és a háztartás tagjainak jövedelemigazolása 


Az eljárás menete
Év végén a Humán Bizottsági  dönt a jogosultságról és a támogatás összegéről, amelyről a határozatot a Hivatal küldi meg a jogosultnak. Kizárolag az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott összeg keretéig állapítható meg a támogatás.


Az eljárás során alkalmazott  jogszabályok
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
– az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
- Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete 


Ügyintéző:
     Szakállas Rita
     Telefon: 26-575-500/ 211
      Email:szakallas.rita@piliscsab.hu

Ügyfélfogadási idő
      hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
      szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig


Letölthető dokumentumok: