piliscsaba_cimer
akadalymentes

Hulladék szállítás

 

2021. évi hulladéknaptár letöltése: Hulladéknaptár 2021

 

Kommunális hulladékszállítás napja:
minden héten kedden és szerdán

2021. március 1-től csakis kizárólag a 2021-es évre vonatkozó jogosultságot igazoló matricával ellátott edények kerülnek begyűjtésre!

Szelektív hulladékszállítás 2021-es időpontjai:

január 8,15,22,29,., február 5,12,19,26., március 5,12,19,26., április 2,9,16,23., május 7,14,21,28., június 4,11,19,25., július 2,9,16,23., augusztus 6,13,20,27., szeptember 3,10,17,24., október 1,8,15,22., november 5,12,19,26., december 3,10,17,24.

Zöld hulladékszállítás 2021-es időpontjai:

január 8,22., április 2,16., május 6,20., június 24., július 29., augusztus 26., szeptember 30., október 14,28., november 11,25
 

 

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK GYŰJTÉSE:
Önnek csak annyit kell tennie minden hulladék esetében, hogy az elszállítás napján reggel 6:00 óráig a műanyag hulladékot bármilyen áttetsző zsákba kilapítva a papír hulladékot kötegelve vagy áttetsző zsákban kihelyezi.

· műanyag (pl. PET palack, Tetra-Pak italoskarton, öblített tejfölös, joghurtos doboz)
· fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
· papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta)

Kérjük a zsákokat alaposan bekötni!

Társaságunk a szelektív gyűjtés alkalmával a papír, műanyag és fém hulladékokat együttesen gyűjti.

Az idegen anyagot tartalmazó zsákokat munkatársaink nem jogosultak átvenni!

A hulladékszállítási ügyintézéshez szükséges dokumentumok listája:

Új fogyasztó bejelentése:

Csatolandó dokumentumok:

Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolata.
Amennyiben szükséges, önkormányzati igazolás csatolása *
Új fogyasztó bejelentése adatlap

Használóváltozás bejelentése:

Csatolandó dokumentumok:

Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap vagy bérleti szerződés másolata.
Amennyiben szükséges, önkormányzati igazolás csatolása *
Használóváltozás bejelentése adatlap

Edényzetváltozás bejelentése:

Edényzetváltozás bejelentése adatlap

Megszüntetés bejelentése:

Csatolandó dokumentumok:

Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés felmondása.
Elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat vagy hagyatéki végzés másolata.
Helyi önkormányzat által kiállított lakatlansági igazolás ha szükséges.
Megszüntetés bejelentése adatlap

Névváltozás bejelentése :

Csatolandó dokumentum:

Elhalálozás esetében halotti anyakönyvi kivonat másolata.
Névváltozás bejelentése adatlap

Postacímváltozás bejelentése:

Postacímváltozás bejelentése adatlap

Szüneteltetés bejelentése :

Csatolandó dokumentumok:

Helyi önkormányzat által kiállított lakatlansági igazolás vagy nullás közüzemi számla.
Társasház esetében közös képviselő által kiállított igazolás.
Szüneteltetés bejelentése adatlap

 

A bejelentéseket postai és elektronikus úton az alábbi címre küldheti meg:

Kommunál-JUNK Kft.- 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

E-mail: ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu

 

Egyéb tudnivalók a Kommunális hulladékok begyűjtésével kapcsolatban:

 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladéktároló edényeket az elszállítás napján reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan előtti közterületre oly módon, hogy a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze.
Téli szállítás alkalmával, ha az edényben elhelyezett hulladék összetömörödött, vagy befagyott, akkor az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni.
A hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a begyűjtést és ürítést végző célgépjárművek berendezésit megrongálhatja.
A nem megfelelően kihelyezett kommunális hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja! (pl.: túlsúlyos edény (max. 25 kg), forró salak és hamu, építési-bontási törmelék, veszélyes hulladék)
 

A hulladékbegyűjtő járat elhaladása után kihelyezett edényekért nem áll módunkban gépjárművet visszafordítani illetve kiemelten kérjük, hogy a munkavégzésünk folyamatos, zavartalan és balesetmentes ellátása érdekében a szállító járművet semmilyen esetben ne közelítsék meg!

 

Az emblémázott többlethulladékos gyűjtőzsák a Kommunal-Junk Kft irodájában a 2510 Dorog, Hantken Miksa utca 8. szám alatt. ( ügyfélfogadás: hétfő: 13:00-16:00 és szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00)  vagy minden hónap utolsó pénteki napján Csobánkán, a 2014 Csobánka, Béke út 4. szám alatt 08:00 és 12:00 óra között vehető át, térítés ellenében, melyet a Koordináló szerv, azaz az NHKV Zrt. számláz ki az ingatlanhasználó részére.