piliscsaba_cimer

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás - rendszeres


A Települési támogatást (ápolás) természetbeli szociális ellátás formájában azon személyeknek nyújtjuk, akiknek a rendszeresen szedett gyógyszerek megvásárlása nehézséget okoz és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 50. §-ában meghatározott közgyógyellátására nem jogosultak.

A támogatás nyújtásának formája gyógyszerutalvány. 


Az utalvány havonta kerül átadásra a kérelmező részére. 
A kérelmező az átvételtől számított 5 napon belül köteles bemutatni a Piliscsabai Polgármesteri Hivatalban a támogatásban megjelölt gyógyszerek kiváltását igazoló bizonylatot, amelyen az egyes gyógyszerek tételesen beazonosíthatók, vagy a számlával alá nem támasztható kiadások esetén az orvos által kiállított igazolást.
 

Jogosultsági feltételek:
-   a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, (2021-ben 85.500,-Ft, mivel az öregségi nyugdíj összege 28.500,-Ft)
-     a kérelmező és a háztartásában élő személyek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.
-  a kérelmező nem jogosult a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény törvény 50. §-ában meghatározott közgyógyellátására 
 


Időtartam:
A támogatás legfeljebb egy év időtartamra kerül megállapításra.


A támogatás havi összege:
A támogatás összege legfeljebb havi 20.000,- Ft.
 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– aláírt kérelem nyomtatvány (rendelet 2. számú melléklete)
– a kérelmező és a háztartás tagjainak jövedelemigazolása 
– az orvosi (háziorvosi, kezelőorvosi) javaslat és a gyógyszerköltségekről szóló igazolás

 

Az eljárás menete
A kérelem és a mellékletek benyújtását követő legközelebbi Humán Bizottsági ülésen dönt a Bizottság a  jogosultságról és a támogatás havi összegéről, amelyről a határozatot a Hivatal küldi meg a jogosultnak.
 

Az eljárás során alkalmazott  jogszabályok
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
– az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
- Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete 


Ügyintéző:
     Szakállas Rita
     Telefon: 26-575-500/ 211
     Email: szakallas.rita@piliscsab.hu

Ügyfélfogadási idő:
      hétfőn: 13:00 – 18:00 óráig
     szerdán: 8:30 – 12:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig

 
Letölthető dokumentumok: